Zakład Bioinformatyki

Wydział Biologii

Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuLaboratorium Genomiki Funkcjonalnej

Laboratorium Bioinformatyki Strukturalnej